Kontakty

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1
790 54 Černá Voda 1
584 444 052

deti.cernavoda@jes.cz
www.dd-cernavoda.cz
ID datové schránky:  k2cj43e

 

Ředitelka: Mgr. Kateřina Beťáková

Telefon: 584 444052, 725 987364

E-mail: deti.cernavoda@jes.cz

 

Ekonomka
a statutární zástupce: Eva Tkadlecová

Telefon: 584 444052, 728 639 185

E-mail: deti.cernavoda@jes.cz

 

Sociální pracovnice: Mgr. Daniela Radová

Telefon: 584 444052, 773 779049

E-mail: socialkaddcernavoda@seznam.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Marcela Fiurášková

Telefon: 584 444052, 728 639 185

E-mail: deti.cernavoda@jes.cz

 

Číslo bankovního účtu:  51835841/0100  

Správce, Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1, jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jako “GDPR”).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává  paní Ing. Bc. Renata Žmolíková,
Werena office s.r.o., bytem Lipová-lázně 323, tel. 777015767,

e-mail: renazmo@seznam.cz