Dárečky pro seniory

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele DD a ŠJ, Černá Voda 1

Víkend s kamarády z Nessu

Vyhlášení motiváku

Výlet do termálů a do kina

Jarní prázdniny v Duze

Lyžování Benecko 2020

Člobrdo ve Skorošicích

Vánoce v dětském domově

Odpoledne s Mikulášem v Černé Vodě