Cyklo kemp Černý Potok

Naši věrní kamarádi z Prahy pro naše děti zajistili cyklo kemp Černý Potok. Tentokrát přijeli oni za námi aby společně strávili 4 dny plné soutěží, cyklistiky, stezky odvahy, a jiné. Prostě takový „boj o přežití“. Ve čtvrtek jsme se všichni setkali u „Pucka“ v Černé Vodě.  Zde na nás čekal úžasný oběd a hurá směr kemp Černý Potok. Ti zdatnější na kolách, ti menší se vezli autem.  Obsazení chatek, rozdělení do 4 týmů a boj o přežití začíná. Jednotlivé týmy si nejprve museli vymyslet název týmu, vlajku, pokřik a hymnu. U soutěží typu: kdo první naplní sklenici moukou, nebo kdo z misky s moukou za pomocí pouze úst vytáhne co nejvíce gumových bonbonů, jsme se všichni náramně pobavili. Né jedno dítě, strejda a teta vypadali jako mlynáři. V pátek jsme si vyjeli na Rychlebské stezky a cestou opět plnili úkoly. Hra s kolíky, která náramně bavila nejvíce Kubíka, nebo morseovou abecedu, kde bylo za potřebí trochu přemýšlet a k tomu zapojit i fantazii, šipkovaná, nebo hod talířem do kruhu. Labyrintem v lese si prošly nejen děti, ale i tety a strejdové. Nechyběly večerní opékačky buřtů u ohně s kytarou a noční bojovka. V sobotu  jsme si zahráli o žetony a dražily se suroviny. Z těch si pak jednotlivé týmy vařily. A že se jim to všem povedlo, byli všichni skvělí. V neděli už nastalo balení, návrat na DD, rozloučení se a čekání, co si dalšího naši kamarádi z Prahy na nás vymyslí příště.

Děkujeme za krásné dny s Vámi.