Proměna vnitřních prostor DD

Po dobu letních prázdnin, kdy většina dětí byla mimo DD (letní tábory, pobyty u rodinných příslušníků, lázně, aj.), měly děti po návratu velké překvapení v podobě proměny vnitřních prostor DD.  Největší radost byla z nové kuchyňky na I. rodinné skupince. Také z vymalovaných pokojů, kde si barvy vybíraly sami děti na konci školního roku a v neposlední řadě s výměnou starého obložení za nové.