Nadace SND slaví 20 let

Ve středu, 23.11. 2022 v Praze na Střeleckém ostrově uspořádal nadační fond Srdce na dlani slavnostní benefiční večer u příležitosti 20. výročí jeho založení. A my děkujeme za to, že můžeme být jejich součástí.

V rámci večera byl představen kalendář, který pro nadaci nafotil známý fotograf Jakub Ludvík, společně s dětmi z dětských domovů a tvářemi českého sportu i showbyznysu. Vybrané umělecké fotografie byly mezi přítomnými hosty vydraženy a výtěžek dražby bude využit v projektech, které Srdce na dlani pro děti vytváří. Děti předvedly tanec, který dlouze na domově nacvičovali, prodávali výrobky, které sami vyrobily.

Činnost fondu se od začátku svého působení zaměřuje na individuální práci s jednotlivými dětmi. Vzhledem k traumatům, se kterými děti do domova přicházejí, potřebují na míru ušitou pomoc, která je vytáhne z apatie a nabídne motivaci na sobě pracovat a vést spokojený život. S odborníky pak byly vypracovány programy, které s dětmi pracují v čase jejich pobytu v domovech i po jeho opuštění. Díky úspěšnosti těchto programů rozšířil fond v dalších letech svou působnost o další čtyři dětské domovy a pomoci se podařilo již více než 1300 dětem. Cílem nadace je pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů. Více na https: https://srdcenadlani.cz