Arnicanis a Nadace AGEL na DD

Tento víkend nám společnost na DD dělala paní Blanka Hašova s @Arnicanis Belou a Aničkou a z Nadace AGEL paní Veronika Dostálová. Procházky, dovádění s pejsky, soutěže, základy stolování, společenské chování, taneční kroky a hlavně vzájemné obohacení o radost, smích, zážitky. Takový byl víkend u nás. Děkujeme za něj.