Ocenění od Tomáše Slavaty

Přijali jsme pozvání od pana Tomáše Slavaty do divadelní společnosti Jatka78 Cirk La Putyka v Praze, kde jsme převzali ocenění za hrdinství prokázané ze strany vychovatelů v dětských domovech v době pandemie. Sešlo se zde na 140 dětských domovů z celé ČR. Tato cena vyjadřuje lidské úsilí a respekt. Vážíme si takového ocenění a moc děkujeme.
Poděkovat bychom chtěli panu Tomášovi a jeho týmu také my, kdy nás v době pandemie neustále zásoboval dezinfekčními prostředky (obleky, respirátory, rouškami, aj). DĚKUJEME!