Den dětí, kácení máje

Tato tradiční akce v Černé Vodě se konala v sobotu 1.6. u hasičské zbrojnice. Všechny děti oslavily svůj svátek a černovodští dobrovolní hasiči pokáceli májku a přivítali tak letní čas. Na organizaci dětského dne se podílel spolu s místní školou i dětský domov.