Mikuláš v dětském domově

přišel do domova Mikuláš s čerty a anděly. Všechny děti dostaly malý balíček a všichni si společně zazpívali. Děkujeme terapeutické komunitě Fenix z PL Bílá Voda za moc hezké odpoledne.