Mikuláš v Černé Vodě

se děti zúčastnily mikulášké besídky na sále KD v Černé Vodě. Byl pro ně připraven bohatý program a na závěr od Mikuláše a čertů samé dobroty.